വാട്‌സ് ആപിലൂടെ ഇനി ഉപയോക്താവിന്റെ ലൊക്കേഷനും അറിയാം

ലൊക്കേഷന്‍ ഷെയറിങ് ഫീച്ചര്‍ കൂടുതല്‍ മികച്ചതാക്കി വാട്‌സ് ആപ്. പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ കോണ്‍ടാക്ടിലുള്ളവര്‍ക്കോ ഗ്രൂപിനോ താനെവിടെയാണ് തല്‍സമയം ഉള്ളതെന്ന് ഉപഭോക്താവിന് അറിയിക്കാം. നിലവിലുള്ള ലോക്കേഷന്‍ ഷെയറിങ്ങില്‍ നിന്നും തീര്‍ത്തു വ്യത്യസ്തമാണ് വാട്‌സ് ആപിലെ പുതിയ ലൈവ് ലോക്കേഷന്‍ ഷെയറിങ്. നിലവില്‍ നമ്മളെവിടയാണെന്ന് മാത്രമേ ലോക്കേഷനിലൂടെ അറിയാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. എന്നാല്‍ പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ വ്യക്തികള്‍ക്ക് നമ്മെ പിന്തുടരാന്‍ സാധിക്കും. താനെവിടെയാണെന്നും സുരക്ഷിതനാണോ എന്നും മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനാണ് വാട് സ് ആപ് ഈ ഫീച്ചര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരാള്‍ എവിടെയെന്ന് അറിയാന്‍ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫീച്ചര്‍. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വ്യക്തി സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേര്‍ന്നോ എന്ന് അറിയാനും ഈ ഫീച്ചര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഉപോയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോള്‍ മാത്രം ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാല്‍ മതി. വ്യക്തികളുമായോ ഗ്രൂപുമായോ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോക്‌സ് തുറക്കുമ്പോള്‍ ‘ഷെയര്‍ ലൈവ് ലൊക്കേഷന്‍’ എന്ന പുതിയ ഓപ്ഷന്‍ കൂടി ഇനിമുതല്‍ ലഭ്യമാകും.

KCN

more recommended stories