ബാങ്ക് നിരക്കുകള്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഉയര്‍ത്തി, ഭവന, വാഹന പലിശകള്‍ ഉയരും

മുംബയ്: റിസര്‍വ്ബാങ്ക് റിപ്പോ,റിവേഴ്‌സ് റിപ്പോ 0.25 ശതമാനം ഉയര്‍ത്തി. ഇതോടെ ഭവന, വാഹന പലിശകള്‍ ഉയരും.

KCN

more recommended stories