കണ്ണൂര്‍ ചെങ്ങളായില്‍ സഹോദരങ്ങളുള്‍പ്പെടെ മൂന്നു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

mungi marichuകണ്ണൂര്‍ ചെങ്ങളായില്‍ സഹോദരങ്ങളുള്‍പ്പെടെ മൂന്നു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

സഹോദരങ്ങളായ അതുല്‍ കൃഷ്ണ (15), അമല്‍ കൃഷ്ണ (13), ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് ആഷിക്ക് (15) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്

 

KCN

more recommended stories