ജി.എസ്.ടി: ഇന്നോവക്ക് വന്‍ വിലക്കുറവ്…

ന്യൂഡല്‍ഹി: ജി.എസ്.ടിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ എസ്.യു.വി നിര്‍മാതാക്കള്‍ കാറുകളുടെ വില കുറച്ചു. ഫോര്‍ച്യൂണര്‍, എന്‍ഡവര്‍, ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ, സി.ആര്‍.വി എന്നിവയുടെ വിലയാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്.ജി.എസ്.ടിയുടെ ഭാഗമായി 13 ശതമാനത്തിെന്റ കുറവാണ് വാഹന വിലയില്‍ ടോയോട്ട വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടോയോട്ടയുടെ ജനപ്രിയ മോഡലായ ഇന്നോവ ക്രിസ്?റ്റക്ക് 98,500 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി ഫോര്‍ച്യൂണറിന് 2,17,000 രൂപയാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. കോറോള ആള്‍ട്ടിസിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.ജി.എസ്.ടിയുടെ ഫലമായി ഫോര്‍ഡ് കാറുകളുടെ വില 4.5 ശതമാനം കുറച്ചു . കമ്പനിയുടെ ഫ്‌ലാഗ്ഷിപ്പ ്‌മോഡല്‍ ഫോര്‍ഡ് എന്‍ഡവര്‍ 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവിലാണ് വില്‍ക്കുന്നത്. ഫിഗോ 28,000 രൂപ കുറവിലാണ് നിലവില്‍ വില്‍ക്കുന്നത്.ഹോണ്ട സി.ആര്‍.വി 1.31 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവിലാണ് വില്‍ക്കുന്നത്. ഹോണ്ട ബ്രിയോ, അമേസ്, ജാസ് എന്നീ കാറുകളുടെ വില യഥാക്രമം 12,279,14,825,10,031 കുറഞ്ഞു. ഡബ്‌ളിയു ആര്‍.വിക്ക് 10,064 രൂപയും കമ്പനി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

KCN

more recommended stories