വ്രതത്തിലൂടെ മനസ്സും ശരീരവും ധന്യമാക്കുക : ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്റര്‍

ജിദ്ദ : ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്റര്‍ ,ജിദ്ദ എസ്.വൈ.എസ്,എസ്.കെ.ഐ.സി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ഇഫ്താര്‍ സംഗമംവും പ്രാര്‍ത്ഥന സദസ്സും റുവൈസ് അല്‍.

ഉംറ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ പോയ മലയാളി സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു മൂന്ന് മരണം

ജിദ്ദ: ഉംറ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ മക്കയിലേക്ക് പോയ മലയാളി സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് മാതാവും രണ്ട് കുട്ടികളും മരിച്ചു. എറണാകുളം.